Джансел Хашим

University of Manchester – Biomedical Sciences

Бих казала, че една година, прекарана с Лидия Стайкова ме подготви по-добре за университета отколкото петте години в гимназията. По отношение на английския език, ние правехме упражнения, които изискваха както езикови знания на високо ниво, така и речеви умения. По време на часовете, провеждахме дискусии с различни интересни теми, в които трябваше да заемаме позиции и да ги защитаваме с аргументи. В края на годината аз се чувствах много по-уверена да говоря на английски с чужденци, да участвам в дискусии и да защитавам позицията си със силни и точни аргументи. Освен това, през тази година, благодарение на госпожа Стайкова, аз усвоих един навик, за който ще съм й благодарна цял живот – четене на книги.

Всички тези умения, знания и навици, придобити в Cooledge ми помогнаха изключително много през първата ми година в университета, и съм сигурна, че ще са ми от полза цял живот.