Ивайло Кръстев

Винаги съм смятал преподавателските умения и методи на Лидия са изключително плодотворни. Те спомагат както за постигане на образователните цели, така и за кариерното ориентиране и личностното себеопознаване на ученика. Лидия е повече от подготвителен учител и образователен съветник. Тя е ментор, в най-пълния смисъл на думата, влагащ сърцето си в професията, който умее да сформира колективното и индивидуалното съзнание на учениците, подхранва във всеки ученик личностното и колективното развитие, подобно на спортен треньор, който изгражда тим. Лидия притежава жив темперамент, който увлича, образованост на изказа, чрез която учениците разбират по-добре материала, както и харизма, с която приковава вниманието на слушателите. Сред качествата на Лидия са и доброто отношение и респект към учениците, интерактивните упражнения в часовете и стимулиращите личностно и професионално развитие задачи. Считам, че персоналните качества на Лидия допринасят също толкова силно за привличане интереса на учениците към учебното съдържание и постигане на високи резултати, колкото и образователната методика, която Лидия използва. Крайно благодарен съм на Лидия, че успя да отвори очите ми за психологията като наука. С нейна помощ ме приеха да следвам психология в английски университет. През 2014 г. се дипломирах с най-висок успех във факултета, а тази година завършвам и докторантура. Благодаря ти, Лидия, че беше до мен.  

Coventry University
Psychology BSc
Research Psychology PhD