Петър Тишев

Aston University, Birmingham, UK – BSc Business and Management

Лидия е учител с нестандартен метод на преподаване. За разлика от други учители, тя кара учениците да мислят “outside the box” като често стимулира дискусии помежду им и ги предизвиква да намират по-дълбоко скритите решения на даден проблем. Тя опознава всеки ученик индивидуално и им помага да намерят собствените си интереси, това което искат да учат. Богатата й култура и ерудираност я правят лесен събеседник на всяка тема и човек, на когото можеш да разчиташ за съвет.